Introduction

This website was created as a result of a TNTT-Panat reunion October 2008. After years of lost contact, we met at Hieu's wedding in Anaheim, California. There were anh Loc, chi Van, anh Vi, Hoang, Danh, Thuan, Hieu, Bang, Phuong Anh & LeDung. Most of us left the camp in the late 80's/early 90's. Though many years have past, we all recognized one another through the same smiles we used to exchange when we were in TNTT-Panat. This website was humbly constructed to keep our TNTT memories alive and provide updates on future get-together opportunities.

Xin chào 4 ngón.

Sunday, December 7, 2008

Panat Nikhom Idols

Bà rằng bà rí...Chồng gì mà chồng ốm!


Cha Thăng và Vũ Nhỏ1 comment:

ĐoanTrang said...

Rất xúc động được nhìn lại em đội trưởng thiếu nhi Vũ Nhật Thăng (1987). Cha Thăng lúc còn bé đã có tính cách đặc biệt:hiền hoà, đằm thắm, đạo đức, thông minh. Chẳng thấy "em Thăng" nổi nóng bao giờ.
Cha Thăng ơi, 23 năm rồi chị Trang (vợ anh Vũ Đức Thành huynh trưởng TNTT năm 1987-1988)mới được gặp lại em trên trang web này. Trước khi anh chị rời trại, em viết cho anh chị là mong được gặp lại anh chị với hai tay đầy hoa màu.
Trang và Thành mong được liên lạc lại với cựu thiếu nhi Panat Nikhom. Nhớ nhiều lắm: em Thông, Bùi Kiệm, anh Nguyễn Công Khanh, Hường, Vy (có thấy hình Vy trên trang này), Lê Khắc Quyến.
Tạ ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau!