Introduction

This website was created as a result of a TNTT-Panat reunion October 2008. After years of lost contact, we met at Hieu's wedding in Anaheim, California. There were anh Loc, chi Van, anh Vi, Hoang, Danh, Thuan, Hieu, Bang, Phuong Anh & LeDung. Most of us left the camp in the late 80's/early 90's. Though many years have past, we all recognized one another through the same smiles we used to exchange when we were in TNTT-Panat. This website was humbly constructed to keep our TNTT memories alive and provide updates on future get-together opportunities.

Xin chào 4 ngón.

Friday, November 21, 2008

Thụy Anh và Gia đình

Thụy Anh hồi nhỏ chưa qua Pana't

Ni-Khom hồi đó ốm nhom
Bây chừ wa Mỹ, vợ con thương chiều
Thêm vào dăm "ký", nhiều "pao"
Tròn quây như cái bánh bao chợ chiều
(dạ tại có nhiều hỏi who the heck is Thụy Anh? nên tkta đành phải post hình lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan "bánh bao chợ chiều")
Xin trân trọng giới thiệu (from left): con gái Thụy Vi, bồ nhí Thủy, Bánh Bao, con dai Thụy Đan
và our last baby (hopefully) Thụy An


No comments: